Toplumda gelirin adaletli dağılıp dağılmadığının belirlenmesinde kullanılan en yaygın gelir dağılımı ölçütlerinden biri Gini katsayısıdır....

|*| Almanya'da Türkçe Konuşanlar Topluluğu |*| ALMANYA GENÇLİK |*| ALMANYA iÇi EVLiLiK - TANIŞMA GRUBU |*| Almanya'da Tanışma ve Evlilik |*| Almanca Öğreniyorum |*|