Türkiye’de gelir dağılımı iyileşiyor!

Posted on Ağu 22 2015 - 5:04pm by BodenSee Türk
Para

 

Toplumda gelirin adaletli dağılıp dağılmadığının belirlenmesinde kullanılan en yaygın gelir dağılımı ölçütlerinden biri Gini katsayısıdır. Gelirin toplumdaki bireyler arasında eşit paylaşılması durumunda Gini katsayısı 0 değerini almakta, toplam gelir yalnız bir kişi tarafından elde edilmişse 1’e eşit olmaktadır.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre Türkiye’nin Gini katsayısı 0,400 olarak hesaplanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de Gini katsayısının yıllar itibarıyla seyri incelendiğinde, 2006 yılında 0,428 olan Gini katsayısının 2013 yılında 0,400’e gerilediği görülmüştür.

Bu durum, Türkiye’de 2006-2013 yılları arasında gelir dağılımındaki nispi iyileşmenin göstergesidir.

Zengin ve yoksul arasındaki fark azalıyor!

Bir diğer gelir dağılımı ölçütü, toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 göstergesidir.

Araştırma sonuçlarına göre P80/P20 göstergesinin yıllar itibarıyla seyri Gini Katsayısı ile benzerlik göstermektedir. 2006 yılında 9,5 olan bu oran 2013 yılında 7,7’ye kadar gerilemiştir. Bu düşüş gelir dağılımındaki düzelmenin en düşük gelirliler lehine olduğunu göstermektedir.

Not: 2014 yılı gelir dağılımına ilişkin güncel veriler 18 Eylül 2015 tarihinde “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014” haber bülteni ile birlikte yayımlanacaktır.

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Sayı: 50/20 | 13 Ağustos 2015

Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Telefon: +90 312 410 01 10

e-posta:bhim@tuik.gov.tr

Bilgi için: Levent AHİ

Telefon: +90 312 410 06 05

e-posta:levent.ahi@tuik.gov.tr

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.