Ailenizde bana da yer var mı?

Posted on Ağu 22 2015 - 4:07pm by BodenSee Türk

Niçin, Türk Koruyucu Aile?

Çocukların, sağlıklı gelişebilmeleri için; kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz, annele-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir.

Bazı aileler; zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremez ve çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmektedirler.

Böyle durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla Koruyucu Aile hizmetinden yararlandırılmasıdır. Bu bağlamda, çocuğun kendi kültüründen, dininden ve anadilinden kopmadan hayatını sürdürebileceği aynı kültürden ailelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı, çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşıdığı gibi çocuğun öz kültüründen kopmadan yaşamına devam etmesine yardımcı olabilmelidir.

Koruyucu Aile Nasıl Olunur?

Almanya’da koruyucu aile adayları, Gençlik Daireleri tarafından Yetenek Test’inden (Eignungsverfahren) geçirilmekteler. Her kentte farklı olarak uygulanan bu testin niteliği genel hatları ile aşağıda sıralanmaktadır:

 • Gençlik dairesi ile ilk görüşmeyi (Erstgespräch) yapmak için telefon ile randevu alınmalıdır:

Bu ilk görüşmede, koruyucu aile adaylarına, nasıl koruyucu aile olabilecekleri ve hazırlamaları gereken belgeler hakkında bilgi verilir.

Gerekli belgeler:

 • Başvuru formu (genellikle ilk görüşme esnasında adaylara doldurulmak üzere verilen bir formdur.)
 • Hayat hikayesi tarzında bir özgeçmiş (hem erkek hem de kadın için geçerli)
 • Doğum kayıt örneği
 • Evliler için evlilik cüzdanı örneği
 • İkametgah belgesi
 • İş ve gelir durumunu gösteren belge (Gehaltsnachweise)
 • Adli sicil raporu (Polizeiliches Führungszeugnis)
 • Sağlık raporu (Gesundheitszeugnis): Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor.

Ailelere ve çocuklara sağlanan imkanlar…

Almanya’da koruyucu aile adayları, Gençlik Daireleri tarafından Yetenek Test’inden (Eignungsverfahren) geçirilmekteler. Her kentte farklı olarak uygulanan bu testin niteliği genel hatları ile aşağıda sıralanmaktadır:

 • Koruyucu ailelere, baktıkları her çocuk için yeterli bakım ücreti ödenir.
  Bu ücret, çocuğun yaşına göre belirlenir ve yaklaşık 600 Euro’dan başlamaktadır.
 • Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılabilmektedir.
 • Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak özel bakım ücreti (Sonderaufwendungen) talep edilebilmektedir.
About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.